Inte helt oväntat kommer Lindahls fram till att regeringens förslag, som både Alliansen och SD tänker rösta nej till, är ”oförenliga med den svenska modellen” och presenterar listan:
 
reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor
* är oförenliga med den svenska kollektivavtalsmodellen.
* genomsyras av en bristande förutsebarhet.
* riskerar att leda till olikbehandling av leverantörer.
* är otydliga och riskerar att leda till tillämpningssvårigheter.
* riskerar att strida mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling av leverantörer.
* är oförenliga med några av syftena med de EU-direktiv som 2017 års upphandlingslagar avser att genomföra.
Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet, hänger på direkt, om om han fått en förhandstitt på rapporten, och föreslår att statsminister Stefan Löfven (s) ”kasserar förslaget”.
Emil Källström skriver i en kommentar:
”Centerpartiet påtalade tidigt att detta blir en byråkratisk koloss och dessutom stänger ute lite mer än hälften av alla företag från offentlig upphandling. Sex av tio småföretag har inte tecknat kollektivavtal. För dessa behövs enklare regler för att delta i upphandlingar, inte krångligare”.