I dag samlas regeringen i Harpsund i Sörmland för förhandlingar kring nästa års statsbudget. Ett förslag som regeringen sannolikt lägger fram, och som statsminister Fredrik Reinfeldt (m) i förra veckan propagerade för, är en kraftig sänkning av bolagsskatten.
 
Men på arbetsgivarorganisationen Almega anser man att en sådan åtgärd riskerar ”missa målet”. Enligt Almegas näringslivspolitiske chef Ulf Lindberg utgör nämligen bolagsskatten inte ett problem för de flesta tjänsteföretagen.
 
I genomsnitt betalar ”kunskapsintensiva tjänsteföretag”, som enligt Almega växer mest, tio procent mer i faktorskatt än övriga näringslivet. Det visar en undersökning som Handels utredningsinstitut, HUI, gjort på uppdrag av arbetsgivarorganisationen.
 
Faktorskatten är de skatter som företagen betalar i form av arbetsgivaravgifter, inkomstskatt och bolagsskatt.
– Själva bolagsskatten är en liten del av detta, endast tre procent av den totala skattebelastningen, säger Ulf Lindberg.
 
Istället vill Almega att höstbudgeten innehåller en sänkning av värnskatten.
– De stora problemen som företagen själva anger är beskattningen på arbetade timmar, eftersom det är det som företagen lever på. De största problemen här är värnskatten och marginalskatterna, säger Ulf Lindberg.
 
Ni har jobbat med den här frågan ganska länge, varför får ni inte gehör?
– Det finns en stark insikt att värnskatten och marginalskatterna är tillväxthämmande för företagen. Men det är helt enkelt så att, framförallt Moderaterna inte vill göra något åt värnskatten. För att prata i klartext så sätter de politisk strategi framför ekonomisk nytta och ett växande näringsliv.
 
Arbetsgivaravgiften utgör också en stor del. Vill ni sänka den också?
– Det är också ett problem, men man kan inte få allt här i världen. Det är en billigare och mindre förändring att ta bort värnskatten och marginalskatterna.
 
Andra önskemål som Almega har är att regeringen förändrar a-kassan och gör den obligatorisk, något som ska ”öka rörligheten på arbetsmarknaden”, samt öppnar upp arbetsförmedlingen för privata aktörer.
– Vi skulle också vilja se att man betonade innovation- och forskningsfrågor för tjänstesektorn i den kommande forskning- och innovationsbudgeten och innovationsstrategin, säger Ulf Lindberg.