Bakgrunden är dagens besked att Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka cirka 10 outnyttjade  miljarder till statskassan. De vill Almega att regeringen lägger på långtidsarbetslösheten.

”Resurserna måste omfördelas till den aktiva arbetsmarknadspolitiken”, kommenterar Almegas näringspolitiske chef Andreas Åström.

Han vill att pengar ska användas till att matchaihop långtidsarbetslösa med företag som inte kan få tag på folk.

”Flera branscher som exempelvis besöksnäringen vittnar om att de medarbetare som förlorade jobbet under pandemin inte återvänt, trots lediga jobb. Därför måste Arbetsförmedlingen snabbt få ökade möjligheter att anvisa fler arbetslösa till matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar”.

mer info kan komma