”Detta är oansvarigt”, kommenterar Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega.

Almega har i egen regi anlitat konsultbolaget PwC för att utröna effekterna av regeringens förslag på minskad skolpeng till friskolorna.

PwC har utgått från lönsamheten i aktiebolag som driver friskolor för perioden 2010-2020 och använt sig av två scenarier.

skolpengen sänks med 8 procent
Den genomsnittliga lönsamheten för 2010–2020 (rörelsemarginal) skulle ha hamnat på -3,3 procent. 70 procent av alla huvudmän som driver fristående grundskolor skulle uppvisa en negativ rörelsemarginal. 60 000 elever, baserat på 2018 års siffror, skulle påverkas.

skolpengen sänks med 10 procent
Den genomsnittliga lönsamheten skulle ha hamnat på -5,6 procent. 75 procent av alla huvudmän skulle ha en negativ rörelsemarginal. 97 000 elever skulle påverkas.