En djupanalys visar att begreppet Svenskt Näringsliv tycks vara kopplat till bland annat ett seminarium som modereras av Özz Nûjen om hur utländska akademiker får jobb i Sverige. Farbod Rezania representerar Svenskt Näringsliv.
 
Svenskt Näringsliv har också varit aktiva i debatten inför Almedalen. Bland annat har organisationens vd Urban Bäckström haft ett inlägg om behovet av reformer på DN Debatt den 25 juni. Också ett debattinlägg av Jonatan Hedin från Svenskt Näringsliv om framtidens väljare på SVT Debatt tycks ha skapat en del uppmärksamhet.
 
Ännu diskuteras de olika seminarierna mycket, medan intresset för "plats" viker av.
 
Analysen bygger på en körning i Gavagais språkmotor Ethersource. Språkmotorn analyserar vilka ord som associerar och hur till angivna sökord. En analys av de vanligaste Almedalsbegreppen, som till exempel det enorma twitterflöde som sker via #almedalen, visar att diskussionerna det senaste dygnet handlar mycket om seminarier och vilka som deltar i dem, då främst politiker, organisationer, företag och kommuner.