Dictator of Sweden är ett brädspel som går ut på att försvara eller avskaffa demokratin.

”Syftet är att få människor att förstå hur enkelt det är att avskaffa demokratin, och att vi tillsammans behöver värna den”, berättar Jonas Hellman, ansvarig för public affairs på Prime.

Han berättar vidare:

”Alla demokratiska och anti-demokratiska beslut som kan tas är baserade på verkliga händelse som skett i andra länder som ett sätt att reflektera över vår egen demokratis sårbarhet”.