Dokumenten lämnades i stället ut först till andra medier. KU konstaterar att Näringsdepartementet har "agerat felaktigt" och vidare:
 
"Det går inte utesluta att departementet agerade för att få ut sin version först och det skedde på ett sätt som missgynnade den journalist på Aftonbladet som hade begärt ut handlingen."
 
KU riktar också kritik mot Annie Lööfs för att ha lämnat ut felaktiga uppgifter till KU och JO när dessa vill granska hanteringen.
Näringsminister Annie Lööf (C) är ytterst ansvarig för hur ärendet hanterades.
 
‑ Det är mycket allvarligt. Det undergräver den konstitutionella formen och undergräver allmänhetens förtroende, säger KUs ordförande Peter Eriksson, på en presskonferens.
 
Även statsminister Fredrik Reinfeldt (m) dras in i ärendet och får kritik.
 
‑ Statsministern bär ett övergripande ansvar för rutinerna och organisationen i regeringskansliet och den har inte varit anpassad efter offentlighetsprincipens krav. Han måste se över rutinerna.
 
KU har även slutfört granskningen av Saudi-affären. Där frias dock regeringen för sin roll i bildandet av ett särskilt bolag, STTI, igenom vilket ett vapenprojekt skulle drivas. KU konstaterar att ingenting "styrker att någon i regeringen eller Regeringskansliet skulle ha varit delaktig i eller godkänt beslutet om STTI:s bildande, finansiering eller roll. "
Dock anser KU att "det finns flera omständigheter som borde ha fått dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors (M) att be Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, om information."