I dag presenterades ett större budgetpaket, som i delar har med unga arbetslösa att göra.
 
En del i förslaget är bland annat 12 400 nya utbildningsplatser extra under både 2013 och 2014. Av dessa ligger 7 000 platser på yrkesvux, 1 000 platser på arbetsmarknadsutbildning, 1 400 högskoleplatser samt 3 000 praktikplatser. Sammantaget kostar detta cirka 2,3 miljarder kronor.
 
Hela paketet kostar 3 miljarder kronor. Då ingår även 700 miljoner kronor till underhåll av järnvägar, något som möjliggjorts genom en omfördelning av infrastrukturmedlen.
 
Med lågkonjunkturen som drabbat särskilt vissa regioner ser regeringen ett behov av vissa riktade insatser, i form av exempelvis kompetensförsörjning, företagsetableringar, rådgivning och exportfrämjande. Under 2013 och 2014 föreslår regeringen investeringar i regional tillväxt på 30 respektive 10 miljoner kronor. Med andra omfördelningar inom budgeten ska totalt 80 miljoner kronor gå till de län som drabbats hårdast av lågkonjunkturen: Blekinge, Skåne, Värmland, Kronoberg, Gävleborg, Kalmar, Västmanland och Södermanland.