Det innebär att nyanlända får en skolplikt som sträcker sig över 16 år. Detta för att en större andel nyanlända ska få större chanser att klara kunskapskraven.
 
Alliansen vill också få fram 1 500 förstelärartjänster i ”utsatta områden” via lönetillägg på 10 000 kronor per månad.
Förslagen presenterades på ett besök Internationella engelska skolan i Uppsala.