Alliansregeringen presenterar detta i ett debattinlägg på SvD Brännpunkt. Redan i budgeten för 2013 höjs anslaget med 300 miljoner kronor, detsamma sker 2014. Därefter följer en årlig anslagsökning på 200 miljoner kronor fram till 2023 då den nya versionen av Jas Gripen ska vara färdigutvecklad. Regeringen räknar sedan med att systemet ska vara "operativt i minst 20 år".

Enligt försvarsminister Karin Enström, som citeras av TT, kan systemet kosta uppåt 3 miljarder kronor per år. Det blir 90 miljarder kronor för den 30-årsperiod som systemet ska användas.

Regeringen säger sig ha analyserat köp av flygplan från annat land, men kom fram till att det som är "mest effektivt ur flera aspekter är att tillsammans med Schweiz anskaffa nästa generations Jas Gripen".

I debattartikeln skriver de tre partiledarena Fredrik Reinfeldt (m, Jan Björklund (fp), Annie Lööf (c) och Göran Hägglund (kd) att "partnerskapet med Schweiz innebär att vi tillsammans kan anskaffa och driva ett kvalificerat stridsflygsystem till en lägre kostnad än vad vi hade tvingats betala om Sverige i stället anskaffat ensam."