I fokus för 2014 års budget ligger bland annat bostäder.
 
Stockholm förväntas öka med 100 000 invånare till 2022 och därmed bli en miljonstad. För att möta befolkningstillväxten vill därför stadshusmajoriteten, som tidigare kritiserats för att det byggs för lite i staden, höja ambitionsnivån för bostadsproduktionen.
 
Förslaget, som i budgeten döpts ”40/20”, skulle innebära att stadens målsättning om 100 000 bostäder fram till 2030 höjs med ytterligare 40 000.
 
Planen är att dessa 40 000 bostäder, varav 20 000 är små bostäder, ska markanvisas mellan 2014 och 2018. 58 000 bostäder ska stå klara senast 2022.