Riksrevisionen har granskat statens, läs Alliansregeringens försäljning av Nordea-aktier och konstaterar brister.

Försäljningen av statens aktier i Nordea gav 60 miljarder kronor till statskassan och var helt genomförd 2013. Det finska försäkringsbolaget Sampo, kontrollerat av finansmannen Björn Wahlroos, köpte aktieposter, blev huvudägare och flyttade huvudkontoret till Helsingfors.

Riksrevisionen konstaterar att Sampo fick 2,9 miljarder kronor i rabatt på aktierna i relation till börskursen.

Försäljningen ”sköttes i stort sett på ett affärsmässigt sätt” konstaterar Riksrevisionen, men myndigheten konstaterar även några brister:

* Dokumentationen kring försäljningen är bristfällig, något som gör det svårt att följa beslutsprocessen.

* Valet av försäljningsmetod är ”bristfälligt motiverat”.

* Det fanns ingen ”fastställd målbild” för storleken på rabatten.

* Rabatten var den största försäljningskostnaden, men den  redovisades inte till riksdagen.

* Den finansiella huvudrådgivaren vid försäljningen var även transaktionsbank och kan ha haft egna intressen i affären. Någon helt fristående rådgivare anlitades inte.

* Regeringskansliet har inte följt upp eller utvärderat försäljningen skriftligen.

”Vår bedömning är att de brister som framkommer i rapporten, som avsaknaden av en tydlig målbild för rabatten, sammantaget försämrade förutsättningarna för ett riktigt bra försäljningsresultat”, kommenterar Peter Jörgensen, projektledare för granskningen på Riksrevisionen.