Detta framkom vid gårdagens interpellationsdebatt i riksdagen. Riksdagsledamoten Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m) ställde frågan om lagen om offentlig upphandling hade använts när Rättviseförmedlingen anlitades.
 
Frågan bemötte Alice Bah Kuhnke på flera punkter.
 
Dels fanns sedan tidigare inget ramavtal eller upphandlad leverantör för tjänsten. Utöver det uppgav Alice Bah Kuhnke att värdet av affären ligger på en sådan nivå att "det är förenligt med regelverket" att göra en direktupphandling.
 
Dock berättade Alice Bah Kuhnke att det ännu inte är bestämt vad som ska ingå i avtalet med Rättviseförmedlingen.
"När det gäller den tjänst som Rättviseförmedlingen ska utföra åt Kulturdepartementet pågår förhandlingar om avtalets närmare innehåll", sade Alice Bah Kuhnke.