Brexit fortsätter att förändra tillvaron för Miljöpartiet i EU-parlamentet.

Förra veckan fick Miljöpartiet in ytterligare en EU-ledamot i skepnad av Jakop Dalunde efter att Sverige erövrat ett brittiskt mandat i parlamentet. Nu tar Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke över som en av två ordförande i den partiöverskridande grupp som ska samla EU-parlamentet inför klimatomställningsprogrammet Green deal. Alice Bah Kuhnke tar över efter Alexandra Phillips från de brittiska gröna har lämnat parlamentet efter Brexit.

”Kommissionen kommer successivt rulla ut sina förslag inom ramen för Green Deal och vi folkvalda politiker i EU-parlamentet har en unik uppgift att göra innehållet så progressivt som möjligt”, kommenterar Alice Bah Kuhnke.

ledningsgruppen
Alice Bah Kuhnke, gröna gruppen, ordförande
Aurore Lalucq, socialdemokratiska gruppen, ordförande
Manon Aubry, vänsterpartistiska gruppen, vice-ordförande
Samira Rafaela, liberala gruppen, vice-ordförande
José Manuel Fernandes, konservativa gruppen, vice-ordförande