Omsättningen i bolaget Frontkick ökade med 18 procent till 2,4 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade från 813 000 kronor till 1,3 miljoner kronor.

Bolaget betalade ut en lön till en anställd på 430 000 kronor. Ägaren hämtade också ut 290 000 kronor av vinstmedlen.