Åkestam Holst, som ingår i Noa-koncernen, ökade omsättningen med 33 procent till 318 miljoner kronor. Byråintäkten steg med 22 procent till 125 miljoner kronor. Byrån vände en rörelseförlust på -4,8 miljoner kronor till en vinst på 8,5 miljoner kronor. Då ingår en engångspost för omstrukturering på 8 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen landade på 6,8 (-4,7) procent.

Antalet anställda uppgick till 78 (62). Personalkostnaden ökade med 22 procent till 92 miljoner kronor.

Kostnad per anställd minskade med 3,2 procent till 1,17 miljoner kronor.  Intäkt per anställd minskade med 2,9 procent till 1,60 miljoner kronor.