En av Sveriges största reklambyråer, Åkestam Holst, hade ett tufft år under pandemins utbrott, men lyckades hålla intäkten.

Omsättningen landade på 113 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 3,6 procent till 75,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 18 procent till 182 000 kronor, något som ger en bräcklig marginal på 0,2 (0,3) procent. Personalstyrkan minskade från 81 till 75 snittanställda. Personalkostnaden föll med 2,2 procent till 72 miljoner kronor.