Akavias ”välkomnande” gäller den del av utredningen som tar upp myndigheternas kommunikation med allmänheten.

”Det är glädjande att Statskontoret i sina slutsatser belyser att ett föränderligt medielandskap och digitala kanaler ställer komplexa krav på myndigheternas kommunikation till allmänheten. Det är också tydligt i Statskontorets rapport att kommunikatörer på myndigheter är yrkesmässiga statstjänstemän som lever upp till kraven på saklighet och opartiskhet och därigenom bidrar till en god förvaltningskultur”, skriver Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia i en kommentar.

Dock ser han den ”den tilltagande debatten kring kommunikatörernas roll och funktion är oroväckande”.

Patrik Nilsson skriver:

”Debatten visar ofta på bristande förståelse för och kunskap om de behov och utmaningar som kommunikatörer möter. Kommunikatörer har på senare tid kritiserats av såväl politiker som organisationsföreträdare och det är därför positivt att Statskontoret slår hål på myter om professionen”.