– Transportområdet är ett så stort och omfattande område att det kräver en ministerpost. Vi har många frågor på agendan, som vi tycker borde tas på större allvar, säger Bertil Dahlin, ansvarig för kommunikation och opinion på Sveriges Åkeriföretag.

Han hänvisar till EU-kommissionen, som har delat upp infrastrukturområdet och har en transportkommissionär.

– Dessutom är det inte alls ovanligt i andra länder, med motsvarande ministerposter, säger Bertil Dahlin, .

Organisationen har inte gjort några beräkningar på hur stor den ekonomiska insatsen skulle bli för den nya ministerposten, men lutar sig på argumentet om att andra länder redan har det. Att den nya ministern faktiskt fyller någon funktion för andra än för åkerierna själva, ser han som uppenbart.

– Transporten om något är ju samhällsnyttigt och naturligtvis är en väl fungerande sådan oerhörd viktig.

Sveriges Åkeriföretag är starkt emot det rödgröna förslaget om kilometeravgift på transport.

– Den är ju verkligen ingen höjdare. Alla produkter kommer ju att bli dyrare och dessutom tappar svensk industri i konkurrenskraft i förhållande till andra länder på kontinenten, säger Bertil Dahlin..

Han anser att kilometeravgiften inte kommer att leda till att transporter flyttas till järnvägen och havet, eftersom merparten av transporterna går på korta avstånd.

Men hur viktigt är det egentligen för er – är det inte ett populistiskt utspel att kräva en transportminister?

– Eftersom vi är en intresseorganisation, är det ju självklart en profilfråga. Vi måste stå upp för våra medlemmar. Det här är ett sätt att kräva deras rättigheter, och vi tycker ju så klart inte att det ska vara omöjligt.

Hur mycket pengar lägger ni ner på opinionsbildning?

 

– Det är ytterst blygsamma summor, några hundra tusen på ren reklam. Mer har vi inte råd med. Däremot handlar en stor del av vår verksamhet om opinionsbildning. Vi anordnar debatter och konferenser etc, men det är svårt att klä det i exakta siffror.

 

Koncernen Sveriges Åkeriföretag, med medlemstidning inräknad, omsatte förra året 43 miljoner kronor.
Men opinionsbildning har inte högsta prioriet.

– Medlemmarna vill ju att vi ska göra så mycket annat också, säger Bertil Dahlin.

De viktigaste frågorna för organisationen är att skapa konkurrensneutralitet, förenkla upphandlingarna och investeringen i ny teknik, med alternativa bränslen.