-Det är en allvarlig överträdelse när en offentlig aktör inte följer lagen och avtalar om en byggentreprenad i miljardklassen utan att följa upphandlingsreglerna, säger generaldirektör Dan Sjöblom.
 
Akademiska Hus Uppsala AB som är dotterbolag till det statliga bolaget Akademiska Hus AB gav i uppdrag Skanska Sverige att bygga ett Veterinär-och husdjurscentrum i Uppsala för en kostnad på över en miljard kronor och nittio miljoner.
– De statliga eller kommunala organ som felaktigt anser att de inte behöver följa lagen om offentlig upphandling är ett prioriterat område för Konkurrensverkets tillsyn. Det är bra att domstolen nu, efter skärpningen av lagen, får möjlighet att fastställa att Akademiska Hus, Sveriges näst största fastighetsägare och helägt av staten, ska upphandla sina byggentreprenader i enlighet med lagen, säger Dan Sjöblom.
 
Tonchi Percan