Under 2023 ökade Akademikerförbundet SSR med 3,2 procent medlemmar till 77 828. Av dessa var 64 442 yrkesverksamma medlemmar, en ökning med 2 000 medlemmar.

”Det är tack vare våra lokala förtroendevalda, vårt dagliga fackliga arbete och vårt starka påverkansarbete som vi ökar. Målet är nu att nå 80 000 medlemmar under detta år”, kommenterar Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.