Det rör sig om EU-experten Ulf Bergström som går över till Aim..

Han kommer närmast från Ydrenas Communications oh ett jobb som seniorkonsult. Ulf Bergström behärskar har också arbetat för EU-kommissionen och samt på EU-myndigheten ENISA och Eurojust.

”Vi har en rad stora och spännande uppdrag för bl a Svenskt Näringsliv. Där krävs de vassa strategiska färdigheter och tydliga målorientering som är Ulfs signum”, kommenterar Niklas Nordström, grundare och ordförande i Aim Public Affairs.