Detta med anledning av etableringen av ai-verktyg som Chat GPT och Microsofts ai-uppgraderade sökmotor Bing, som kan användas som researchverktyg, ge svar på frågor såväl som  skriva uppsatser.

De två forskarna är  Emma Dahlin, forskare vid Socialantropologiska institutionen och Andreas Sundström, biträdande prefekt och utbildningsansvarig vid Företagsekonomiska institutionen, båda vid Stockholms universitet.

Frågorna de vill lyfta på SvD Debatt är:

vad är bildning?
Det behöver ”omförhandlas om vad det i vår samtid innebär att vara bildad, i ett specifikt ämne såväl som i bredare tolkningar av bildningsbegreppet”.

hur skapar vi förutsättningar för bildning?
”Idéer om pedagogik och metoder för lärande behöver ständigt hållas uppdaterade och anpassade till tolkningen av bildningsbegreppet samt syftet med exempelvis en viss utbildning”.

hur känner vi igen bildning?
Formen för examination ”måste vara relaterad till de två underliggande frågeställningarna och inte hanteras särkopplat i reaktion på teknikutveckling”. ”Diskussioner om chatbots-fusk och spökskrivande förs alltför ofta utan koppling till frågor om vilken slags kunskaper och förmågor det egentligen är som ska examineras”.