Ahead minskade omsättningen marginellt med 0,2 procent till 432 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade däremot med 28 procent till 28 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 6,6 (9,2) procent.

Allers tidningar tappade 10 procent av omsättningen till 1 096 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 44 procent till 64 miljoner kronor.

Hela Aller-koncernen, inklusive e-handel, som utgör en mindre del av omsättningen, kom upp i en omsättning på 1 604 (1 767) miljoner kronor och ett rörelseresultat på 65(131) miljoner kronor.