Det är Synoptiks marknads- och digitalchef Lottie Funck Ekelund som den 11 oktobrer kliver in som marknads och kommunikationschef på Agria Djurförsäkring.

”Vår tillväxtresa fortsätter, med internationaliseringen som främsta motor i kombination av ett stort fokus på fortsatt digitalisering av verksamheten. Här kommer Lotties erfarenhet av att leda större transformationer i en internationell miljö bli en viktig tillgång för oss”, kommenterar Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring.