Byråintäkten landade på 30,8 miljoner kronor. Det kan röra sig om den högsta årliga intäkten någonsin för United Minds.
Rörelseresultatet mer än femdubblades till 4,3 miljoner kronor.

United Minds ägare, varav Prime är huvudägare, tog ut 3,0 miljoner kronor av vinstmedlen.

Personalstyrkan minskade från 23 till 21 snittanställda.