Intäkterna för 2009 ökade från 65 000 till 1,2 miljoner kronor. Samtidigt skenade kostnaderna, främst personalkostnaderna som ökade från 1,2 till 2,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet hamnade oförändrar på -4 miljoner kronor. Sajten ägs till största delen av Proventus och Bonniers, men startades av journalisterna Leo Lagercrantz och PM Nilsson.