Nettoomsättningen ökade med 2,7 procent till 15,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade dock till mindre än en fjärdedel, från 3,3 miljoner till 723 000 kronor. Ägarnas egna bolag fakturerade Sirén 2 miljoner kronor, vilket drog ner rörelseresultatet. Ägarna tar även ut 600 000  kronor av vinstmedlen. Personalstyrkan ökade från 13 till 14 snittanställda.