”Slutsatsen är att Rysslands invasion 24 februari har skapat ett underskott av säkerhet i norra Europa. När jag läser argumenten för fortsatt militär alliansfrihet saknar jag ett svar på frågan hur vi ska kompensera för detta underskott”, skriver Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet.

Han skriver vidare:

”De förslag jag ser handlar om att upprätta en europeisk eller nordisk försvarsunion. Intresset från övriga länder har dock hittills varit svalt eftersom Nato redan finns. På längre sikt tror jag EU behöver stärka sitt försvar men även om viljan hade funnits så saknas under överskådlig tid en tillräcklig militär förmåga”.

Anders Lindberg hänvisar även till Finlands Nato-process.

”I onsdags kom så Finlands nya säkerhetspolitiska redogörelse. Det troliga är att Helsingfors nu kommer att ansöka om medlemskap i Nato. Då faller det sista riktigt tunga motargumentet även för svensk del”.

Han berättar att Aftonbladets ledarsida ”lite motvilligt ändrat åsikt”.

”Vladimir Putins krig visar att vi behöver gå med i Nato för att garantera Sveriges säkerhet”.

Därmed har Nato-förespråkarna fått med sig en tung opinionsdrivande kanal.