Aftonbladet värvar tre chefer med ansvar för nyheter.

Från TV4 värvar Aftonbladet Astrid Billengren, som biträdande nyhetschef. På TV4 är hon i dag digital dagchef. Aftonbladet inrättar två nya roller som breakingchefer.

De besätts internt av Emma Lovén Svensson, livredaktör och Niklas Eriksson, deskreporter.

I sitt utskick berättar Aftonbladet att tillsättningarna görs ”inför en väntat intensiv nyhetshöst”.