De tre trotjänande magasinen som läggs ner är:  Söndag, Klick! och Härligt hemma. Aftonbladet driver dock varumärkena vidare på sajten och i huvudpapperstidningen, Aftonbladet även om de tre magasinen försvinner från tidningsställen.

Orsaken till nedläggningen är enligt Aftonbladet bristande lönsamhet till följd av ”skenande papperspriser, ökade kostnader för produktion och ett vikande intresse från läsarna”, enligt ett utskick.

”Vi står mitt i en kraftfull digitalisering av mediebranschen och rådande situation med höga produktionspriser skyndar på den. Det finns ingen anledning att stå still i ett sånt läge. Det ligger i Aftonbladets DNA att hela tiden våga tänka nytt och det gäller inte minst vår papperstidning som senaste året framgångsrikt lagt om hela produktionen och distributionen”, kommenterar Aftonbladets chefredaktör Lena K Samuelsson.