Aftonbladet avslöjade att Erik Bengtzboe är skriven i sin mammas sommarstuga i Nyköping medan familjen bor i lägenhet i Stockholm och att han på så sätt har kunnat kvittera ut en extra årlig ersättning på 158 000 kronor.

Aftonbladets ledarredaktion ser ett tillfälle att attackera Socialdemokraternas huvudfiende.

Ingvar Persson på ledarredaktionen skriver:

”Från Ulf Kristersson har det inte hörts ett knyst. Det duger faktiskt inte. Problemet är inte bara att Moderaterna framstår som ett parti där trixande accepteras. Bilden av politiker som skor sig själva utan att behöva riskera några konsekvenser riskerar också att drabba alla som faktiskt bor där de är skrivna och är petnoga när de redovisar sina kostnader.”

Nu inleder också överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren en förutredning och ska hämta in uppgifter om Erik Bengtzboes rese- och hyresersättningar från riksdagen för göra en bedömning av om ”hur de förhåller sig till gällande regelverk”.

”Det finns för närvarande ingen misstanke om brott. Beslut om jag ska inleda förundersökning kommer sannolikt att kunna fattas inom några veckor”, säger Bengt Åsbäck.