Kvällstidningen Aftonbladet tappade 12 procent av sin omsättning under 2019. Det visar Schibsteds färska rapport från den norska mediekoncernen Schibsted. Dagstidningarna, där Svenska Dagbladet ingår, höll omsättningen och ökade lönsamheten.

Aftonbladet minskade sin omsättning med 12 procent till 1,54 miljarder kronor räknat på dagens valutakurs. Rörelseresultatet (EBITDA) föll med 43 procent till 112 miljoner kronor. Rörelsemarginalen föll två procentenheter till 7 procent.

Schibsteds prenumererade dagstidningar, där Svenska Dagbladet ingår, omsatt oförändrat runt 3,6 miljarder kronor. Dock ökade rörelseresultatet med 28 procent till 320 miljoner kronor vilket ökade marginalen med 2 procentenheter till 9 procent.

Tappet av spelannonser slog på Schibsteds siffror under det fjärde kvartalet. De digitala annonsintäkterna för Schibsteds nyhetsmedier sjönk med 11 procent under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Aftonbladet ökade de digitala prenumerationsintäkter med 6 procent under det fjärde kvartalet. Men de digitala annonsintäkterna sjönk med 22 procent, under det fjärde kvartalet.