Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ”grovt ha brutit mot god publicistisk sed” efter artiklarna om Stadsteaterns förra chef Benny Fredriksson.

Artiklarna publicerades i december 2017 i samband med metoo-uppropen.  Men artiklarna höll inte måttet.

”Nämnden anser att tidningen inte haft tillräckliga belägg för en rad allvarliga anklagelser samt publicerat djupt nedsättande och kränkande omdömen om honom som det är mycket svårt att försvara sig mot. Tidningen har också agerat på ett sätt som innebar att han (Benny Fredriksson) inte fick en rimlig möjlighet till bemötande.

Pressens Opinionsnämnd konstaterar att Aftonbladets publiceringar ”till övervägande del består av en rad anklagelser mot Benny Fredriksson avseende enskilda händelser samt svepande och kränkande beskrivningar av honom som person.”

Och vidare:

”Flera av de anklagelser som riktas mot Benny Fredriksson är mycket allvarliga. En grundläggande förutsättning för att det ska vara förenligt med god publicistisk sed att publicera sådana anklagelser är att det finns belägg för dem.”

Och vidare:

”Berättelserna, som presenteras reservationslöst av Aftonbladet, är med ett undantag anonyma och det framstår som om de är en del av ett upprop. Det anges inte, förutom i ett fall, när händelserna ska ha inträffat och det framgår inte om tidningen har varit i kontakt med uppgifts­lämnarna. Dessa omständigheter visar att Aftonbladet inte har gjort tillräckligt för att undersöka upp-gifterna och tidningen har därmed inte haft grund för att publicera så allvarliga anklagelser.”

Pressens Opinionsnämnd anser också att ”Aftonbladet har agerat på ett sätt som innebar att Benny Fredriksson inte fick en rimlig möjlighet till bemötande”.