Det börsnoterade teknikkonsultföretaget Afry blir partner till 1.5°C Business Playbook, ett initiativ lanserat World Economic Forum i Davos år 2020. Bakom 1.5°C Business Playbook står Exponential Roadmap Initiative, som samlar teknikinnovatörer, forskare, näringsliv och organisationer. Målet är att få företag och organisationer att anpassa sina klimatstrategier efter 1,5-gradersmålet och uppnå klimatneutrala koldioxidutsläpp senast år 2050.
Tanken är att Afry med sina uppdragsgivare ska lösa klimatutmaningarna inom ramen för Business Playbook.

”Med hjälp av 1.5°C Business Playbook kan vi skala upp existerande tekniska lösningar och åstadkomma verklig förändring. I kombination med digitalisering och innovativa samarbeten kan vi skapa effektiva klimatåtgärder som vi behöver få på plats nu”, kommenterar Marie Trogstam, hållbarhetschef på Afry.

Sedan tidigare har även Ericsson, Ikea, Scania och Skanska tecknat sig för Business Playbook.

1.5°C Business Playbook består av fyra huvuddelar
1. reducera de egna utsläppen.

2. reducera i värdekedjan.
3. transformera företagets produkter, tjänster och projekt för att generera låga eller inga utsläpp, eller minska mängden koldioxid i atmosfären.

4. hitta partnerskap som kan accelerera klimatomställningen.