Teknikkonsultbolaget AFRY inleder ett långsiktigt samarbete med Stiftelsen Gapminder ”för att kartlägga, synliggöra och motarbeta okunskap”.

Samarbetet inleds med att Gapminder tar fram ett kunskapstest med frågor om på FNs globala mål för hållbar utveckling. Frågorna ska särskilt handla om AFRYs frågor som klimat, energi och infrastruktur. AFRY ska i sin tur bidra med faktagranskning och expertrådgivning.

”Världsläget det senaste halvåret har tydligt visat hur viktigt det är att vi har rätt kunskap när vi fattar beslut – och behovet av en faktabaserad världsbild är större nu än någonsin. Men att fatta rätt beslut handlar också om att visa mod exempelvis genom att fortsatt arbeta för en hållbar utveckling också i tider som dessa när allt ställs på sin spets”, kommenterar Jonas Gustavsson, vd för AFRY.