Podcastföretaget Acast fördubblade intäkterna under år 2019.

Acast ökade under 2019 omsättningen från 180 till 361 miljoner kronor.
Marginalen ökade med 2 procentenheter till 36 procent, uppger bolaget.
Acast ökade omsättningen i USA med 148 procent och i Europa med 91 procent.

Under 2019 öppnade Acas nya kontor i Frankrike, Tyskland och Irland och förvärvade podcastbolaget Pippa.

Acast ökade antalet anställda från 92 till 179.

Acast kommenterar i sitt utskick även bolagets syn på corona-krisen:

”Under 2020 kommer covid-19-pandemin att medföra nya utmaningar för Acast. Det är för tidigt att veta exakt hur viruset kommer påverka räkenskapsåret 2020, men Acast har tur att podcast är ett digitalt medium i sin renaste form samt att Acasts produkter och tjänster förblir oförändrade”.