DEBATT. I en replik, skriver A Non Smoking Generation att Hayppgroups förslag på subventionerade, rökfria nikotinportioner som ett sätt att avlasta sjukvården är ”oseriöst” och ”vilseledande”.

Tobaksindustrin försitter inga chanser att marknadsföra sina produkter och kommunikationschefen på Hayppgroup utgör inget undantag när han nu påstår att en subvention av deras tobaksprodukter skulle rädda vården och främja folkhälsan. Även om cigaretter alltid utgör en större risk för ohälsa är det viktigt att understryka att samtliga tobaksprodukter utgör stora hälsorisker och det är svårt att följa Markus Lindblads logik här. Att påstå att deras nya tobaksprodukter skulle rädda vården är direkt oseriöst och ett hån mot alla de som nu kämpar för att rädda sina egna eller andras liv.

Nikotin är den verksamma substansen i samtliga tobaksprodukter. Nikotin är starkt beroendeframkallande och ger bestående skador på hjärnan och ökar risken för fosterskador, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ-2. Vad vi vet med säkerhet. Därtill kommer antagligen ytterligare okända hälsorisker som ännu inte är vetenskapligt belagda. Det tog sextio år att förstå vidden av cigaretternas hälsorisker och en av anledningarna till detta är tobaksindustrins bedyranden om hur ofarliga deras produkter är. Nu står samma industri där och säger: ”okej, vi skoja bara, cigaretter dör man visst av men de här nya produkterna är inte bara ofarliga, de räddar liv!”.

En mängd olika studier visar att den absoluta majoriteten rökare vill men har svårt att sluta. En av anledningarna till att det kan vara svårt att sluta är nikotinets starkt beroendeframkallande effekter. För de som behöver hjälp med att trappa ned sitt nikotinberoende finns läkemedelsklassade och noggrant kontrollerade rökavvänjningsprodukter som innehåller mindre nikotin. Om Hayppgroup vill ge sig in i läkemedelsbranschen så finns tydliga krav och restriktioner för dessa produkter. Att tobaksbranschen påstår att deras produkter är ”tobaksfria” och att de säger sig vilja hjälpa rökare att sluta är direkt vilseledande. Tvärtom ser vi i våra möten med elever i skolan att dessa produkter nu lockar ungdomar att börja använda tobak.

Vad som verkligen hjälper rökare att sluta och effektivt skyddar barn och unga från att börja med tobak är tobaksfria miljöer. Därför vädjar vi nu till handeln att införa ett tillfälligt säljstopp eller åtminstone gömma undan all tobak och göra den mindre tillgänglig. Bara några dagars tobaksstopp gör stor skillnad för hälsan. Av samma anledning vill vi också se ett omedelbart införande av tobaksfri skoltid som effektivt kan förhindra att barn lockas in i tobaksbruk under skoltiden.

Det är dags att sätta människors liv och hälsa före tobaksindustrins vinstintressen. Bara genom att förebygga allt nikotinberoende kan vi skapa en tobaksfri generation och främja både individens och planetens hälsa.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation