Utredningen presenterades i går kom bland annat med förslag om böter för otillåten marknadsföring av alkohol till unga. Men A Non Smoking Generation tycker inte att utredningen går långt nog utan vill ha ett totalförbud mot marknadsföring av tobak.
 
"Med ett totalförbud utan undantag mot marknadsföring av tobak skulle vi inte ha haft de problem som finns idag. Vi behöver göra mer för att se till att få stopp på nyrekryteringen av unga rökare. Hit hör exponeringsförbud av tobak och neutrala paket som inte alls berörs i utredningens förslag. Vi hade hoppats att regeringen skulle ha visat mer mod och gett utredaren mandat att föreslå åtgärder som går i den riktningen", skriver Elin Ramfalk, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, i ett utskick.
 
A Non Smoking Generation tycker inte att Konsumentverket klarar jobbet.
 
"Non Smoking Generation har åtskilliga gånger bistått med bilder, information och anmälningar, utan att något har hänt. En förklaring till den bristande uppföljningen är myndighetens knappa resurser när det gäller arbetet med tobaksfrågor", skriver organisationen, som dock tycker att det är positivt att myndigheten nu får mandat "att direkt agera".
"Samtidigt måste Konsumentverket få de resurser som krävs", och anser Elin Ramfalk.