DEBATT. Inför 31 mars, när den statliga utredningen ska presenteras, uppmanar Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation (NSG), medierna att granska tobaksindustrin i stället för att ”normalisera tobakens plats i samhället”. Reklambranschen ska ”avstå samarbeten med tobaksindustrin”.

Vår senaste Novusrapport avslöjar att en av fem unga ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. Nu visar en ny medieundersökning, som genomförts av Meltwater, att tobaksföretag spenderar miljoner på influencer-marketing. British American Tobacco har marknadsfört nikotinprodukten Lyft i samarbeten med minst 13 influencers till ett uppskattat värde av 2,3 miljoner kronor med en total räckvidd på 1,5 miljoner. Detta motsvarar bara en bråkdel av tobaksreklamen i sociala medier som lockar alltfler unga in i beroende. Mellan 2019 och 2020 ökade andelen unga som har använt vitt snus från sju till 19 procent. Reklamförbudet måste stärkas för att vända trenden.

Få vet att nikotin ger bestående skador på hjärnan och ökar risken flertalet allvarliga sjukdomar. Samtidigt flödar reklam för nya nikotinprodukter som ”tobaksfria” och bättre alternativ till cigaretter. Företagen har kringgått tobakslagen och lyckats vilseleda politiker, myndigheter, media, influencers, och konsumenter. Enligt Novusrapporten tror 65 procent att man testar nya nikotinprodukter för att de verkar mindre skadliga. Detta är en effekt av reklamen i kombination med produktdesign och smaktillsatser, vilket fyra av tio unga tror är en orsak till att testa. Vitt snus lanseras frekvent i nya trendiga smaker och marknadsförs via influencers och gratis smakprover. Nikotin är ett gift och borde inte få smaka eller vara lika normaliserat och tillgängligt som godis. 

Utöver Instagram exponerades tobak i 51 900 inlägg i andra sociala medier under första halvåret 2020. 14 procent av inläggen klassades som positiva till tobak. Samtidigt publicerades 7886 artiklar om tobak i redaktionella medier, varav tio procent klassades som positiva och motsvarar dold tobaksreklam till ett annonsvärde på närmare 48 miljoner med en räckvidd på 397 miljoner. Ämnesanalysen visar att 70 procent av artiklarna, där tobak var huvudämnet, handlade om individens hälsa och företagens ekonomiska vinster. Bara en procent handlade om miljö och hållbarhet. Media bidrar till att normalisera tobakens plats i samhället, och nedtonar dess långsiktiga globala effekter. Hur kan en av världens mest ohållbara industrier undkomma kritisk granskning? Världen behöver fler medieaktörer som vågar belysa oetiska affärer istället för att främja dem.

Medias snäva fokus bidrar till låg kunskap om tobakens hållbarhetseffekter, och främjar framställningen av nya nikotinprodukter som ”tobaksfria, bättre” alternativ. När i själva verket allt nikotin utvinns från tobak som odlas med fattigdom, barnarbete och miljöförstöring som följd. Varje år sprider vi denna kunskap till unga och 2020 uppgav 97 procent att de motiverades att avstå tobak. Majoriteten visste inte att nikotin i vitt snus och e-cigaretter också framställs av tobak. Genom att rapportera om nikotinets alla hälso- och hållbarhetseffekter kan media öka den kunskap som både allmänheten och politiker behöver för att ta rätt beslut.

För att förebygga missbruk bland dagens och framtidens ungdomar krävs att alla icke-läkemedelsklassade nikotinprodukter regleras i tobakslagen. 31 mars när den statliga utredningen om nya produkter är klar hoppas vi på ett totalförbud mot tobaksreklam, inklusive ett förbud mot smaktillsatser. Till dess uppmanar vi media att granska- och reklambranschen att avstå samarbeten med tobaksindustrin.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation

vill du också debattera?

mejla: rolf@dagensopinion.se