Under året då pandemin kom till Sverige, 2020, fick A-kassan en tillväxt av medlemmar. Därefter har medlemsantalet minskat. Under 2021 minskade A-kassan med 15 894 personer och under 2022 med 3 766 till 3 904 198 medlemmar. Men, under andra halvåret 2022, började A-kassan öka igen.

Vändningen sammanfaller med signalerna om att arbetsmarknaden 2023 sannolikt blir tuffare med bland annat ökad arbetslöshet. Det är då naturligt att fler ser till att skaffa sig en trygghet i arbetslivet genom den försäkring som ett medlemskap i en a-kassa är, och att skydda sig innan olyckan är framme”, kommenterar Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.