Under det första halvåret 2022 har antalet medlemmar i a-kassan minskat med 10 119 personer, en minskning med 0, 25 procent. Runt 3, 9 miljoner är därmed medlemmar i a-kassan., enligt statistik från Sveriges a-kassor.

Fyra a-kassor ökar dock: Sveriges arbetares, +1,53 procent, Elektrikernas a-kassa, +0,06 procent,  Akademikernas, +0,20 procent och Unionens a-kassa, +0,32 procent.