Med hjälp av ett före detta kommunalråd kör pr-byrån Stockholmsbyrån A Beautiful Soup igång i Göteborg.

Det är det tidigare kommunalrådet (mp) Ulf Kamne, som kör igång A Beautiful Soup i Göteborg. Byrån vill ta fasta på att Göteborg omdanas från en hamn- och industristad till en kunskaps- och innovationsstad och bland annat hjälpa kunder som vill etablera sig där.

Ulf Kamne, jobbade som tidigare miljöpartistiskt kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och miljö under perioden 2014 – 2018.

”Ulf har en mycket intressant bakgrund med stor kunskap om Göteborg och gedigen erfarenhet av stadens stadsutvecklingsfrågor. När han lämnade politiken var det ett unikt tillfälle vi kände att vi inte fick missa. Vi är väldigt glada över att han vill vara vd på vårt Göteborgskontor”, kommenterar Emelie Löthgren, vd på A Beautiful Soup.