Omsättningen sjönk med 19,4 procent till 12 miljoner kronor. Byrån sänkte personalkostnaderna med 3,3 procent till 9,33 miljoner kronor. Detta var dock otillräckligt och en rörelsevinst på 1,20 miljoner kronor blev en rörelseförlust på -971 000 kronor.
 
Likväl hämtade ägarna hem 500 000 kronor av vinstmedlen.
 
Byrån förklarar tappet med att 20 procent av personalstyrkan gick på föräldraledighet under det fjärde kvartalet samt att en konsult slutade tredje kvartalet, samtidigt som två nya började. Marknaden för kommunikationstjänster bedömdes som vikande, men byrån genomför ett omställningsarbete och räknar med att resultat från detta under tredje kvartalet i år.