Under det senaste räkenskapsåret, minskade omsättningen från 13,1 till 12,8 miljoner kronor i Fredrik Lindström AB. Rörelseresultatet mer än fördubblades däremot från 4,3 till 9,3 miljoner kronor. Det innebär att tre kronor av fyra är vinst.
Den kraftigt ökade vinsten beror på att Fredrik Lindström sänkt personalkostnaderna från 6,9 till 3,5 miljoner kronor. Personalstyrkan låg dock oförändrat på två snittanställda.
Fredrik Lindström avsatte i stället 2,3 miljoner kronor till periodiseringsfond och tog ut 1,6 miljoner i vinst.