Januaripartierna har förhandlat fram den så kallade infrastrukturpropositionen fram till 2033. Denna gång ökar den med 21 procent till 799 miljarder kronor.

Underliggande är att investeringarna ska leda till att Sverige uppnår sina klimatmål.
437 miljarder går till investeringar.
197 miljarder går till underhåll av väg.
165 miljarder går till underhåll av järnväg.

Hur pengarna ska fördelas ska fastställas i den nationella transportplanen våren 2022.