I morgon skriver 72 kommunikationsbyråer på en gemensam uppförandekod för att skapa en jämlik byråbransch.

Den 28 november skriver ledarna för 72 byråer hos 45 juridiska personer på Byråkoden på bio Capitol i Göteborg. Detta efter att Byråsamarbetet under ett års tid ha jobbat fram stöd och själva uppförandekoden. Byråsamarbetet handlar än så länge om byråerna i Göteborg och Västsverige.

Byråsamarbetet startade i samband med #metoo-rörelsen kommunikationsbranschens upprop mot ojämställdhet och trakasserier.

Louise Danckwardt, byråledare på Sandberg Trygg är initiativtagare till Byråsamarbetet. Hon berättar att Byråsamarbetet riktar sig till alla kommunikationsbyråer:

– Vi vill få med hela kommunikationsbranschen i arbetet med att implementera koden, det kan vara allt från inhouse, som Ica Reklam till minde byråer. Vi vill inte att byråerna inte ska jobba med de här frågorna enskilt. Om vi ska skapa en gemensam nolltolerans måste vi förhålla oss till gemensamma riktlinjer, säger hon.

Hur förhåller ni er till branschföreningarna? En del har vi haft en dialog med som Komm, men de har valt att inte vara med.  Det är klart att vi vill göra det tillsammans med branschföreningarna, men samtidigt ligger styrkan i det här att det kommer från ideellt engagemang.

Vad tycker ni om att branschföreningarna inte är med?
–   Egentligen är det bra, för väldigt många byråer är inte med i branschföreningar. Det är bra att vi kan agera oberoende i en stor och avgörande fråga.

72 byråer är ju inte så många av alla 100-tals byråer som finns. Hur ska ni bli fler?

– Min önskan är att vi ska bli väldigt många fler. Men vi har ju bara 24 byråer vid första träffen, så vi rör oss i rätt riktning. Vi har varit medialt synliga och använder oss av våra breda kontaktnät.

Organisationen är byggd runt en styrgrupp med åtta personer och som träffas åtta gånger per månad.

– Men varje år ska vi byta ut styrgruppen så att alla gör jobbet tillsammans, säger Louise Danckwardt.