Bokslutet gäller bolaget Facklig Administration i Samverkan 6F som är ett servicebolag till de fem LO-förbunden Fastighetsanställdas förbund med, Seko (äger 37,5 procent), Byggnads (34,8), Elektrikerförbundet (9,4) och Målarförbundet (5,1).
Vd för bolaget är Gunnar Dahlberg, tidigare chef för Byggnads a-kassa. Efter två nyemissioner uppgår kassan till 15 miljoner kronor. Men under räkenskapsåret (brutet i september) användes 1,95 miljoner kronor. Därmed återstår 13 miljoner kronor i kassan. Pengarna ska bland annat användas till vd plus sekreterare och till att driva tankesmedjan Katalys.