I sitt bolag Baven fakturerar Göran Persson sannolikt för sina uppdrag i pr-byrån JKL. Där driver han affärerna kring sitt jordbruk. Göran Persson har även uppdrag som styrelseordförande i Sveaskog.
 
Affärerna går bra. Omsättningen ökade under 2013 med 15 procent till 8,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet på 6,7 miljoner kronor ger en marginal på hela 77 procent.

Trots framgångarna drar Göran Persson ner på lönen från 547 538 till 452 917 kronor. Han tog även ut 164 000 kronor i vinst.
Av rörelsevinsten på 6,7 miljoner, flyttar Göran Persson drygt 1,8 miljoner till bokslutsdispositioner och 1 miljon går till skatt. Resten, 3,8 miljoner fördes över till de disponibla vinstmedlen.