ConnyCom, som utmanar bolag som Meltwater, ökade omsättningen med 79 procent till 5,6 miljoner kronor under 2012 jämfört med 2011. Rörelseresultatet minskade dock från 293 000 till 119 000 kronor. Detta efter att personalkostnaderna sköt i höjden och ökade med 86 procent till 3,9 miljoner kronor. Då ökade också personalstyrkan från 6 till 10 snittanställda.